Nomada

Jest to spolonizowany męski galicyzm o zakończeniu -e (nomade) i dlatego otrzymał brzmienie „żeńskie” z wygłosowym -a…

Zdezelowany (rower)

Czasownika zdezelować, czyli ‘doprowadzić do skrajnego zużycia’, używa się we współczesnej polszczyźnie stosunkowo rzadko i może dlatego wiele słowników już...

Kolokwializm

Kolokwializm

W zamyśle ma on chronić osoby, które powiedzą coś potocznego, przed ewentualną ripostą ze strony odbiorców niezadowolonych z tego, że w wypowiedziach...

Radioodbiorniki

Quiz 121Poprawna odpowiedźQuiz 121 Poprawna odpowiedź [A] Z wszystkich radiów na świecie płynęły informacje o katastrofie. Zobacz poradęWięcej zagadek

Olimpiada i igrzyska

Quiz 119Poprawna odpowiedźQuiz 119 Poprawna odpowiedź Współcześnie rozróżnienie nie istnieje – olimpiada znaczy to samo, co igrzyska. Zobacz poradęWięcej zagadek

Powstanka

Jest to jak najbardziej poprawny słowotwórczo, neutralny odpowiednik słowa powstaniec (powstan- + -iec // powstan- + -ka), wpisujący się w ciąg...