Miesięczne Archiwum: Sierpień 2016

Prycza (nie: prycz)

Prycza to inaczej ‘prymitywne łóżko, rodzaj szerokiej ławy zbitej z desek’. Słowo to zapożyczyliśmy dawno temu z języka niemieckiego (die Pritsche) w lekko zmodyfikowanej postaci fonetycznej (cząstka -ri– przeszła w -ry-, a cząstka -tsche-...

Nomada

Jest to spolonizowany męski galicyzm o zakończeniu -e (nomade) i dlatego otrzymał brzmienie „żeńskie” z wygłosowym -a…

Zdezelowany (rower)

Czasownika zdezelować, czyli ‘doprowadzić do skrajnego zużycia’, używa się we współczesnej polszczyźnie stosunkowo rzadko i może dlatego wiele słowników już go nie zamieszcza. Te, które to jednak czynią, traktują ów bezokolicznik jako książkowy, czyli...

Kolokwializm

Kolokwializm

W zamyśle ma on chronić osoby, które powiedzą coś potocznego, przed ewentualną ripostą ze strony odbiorców niezadowolonych z tego, że w wypowiedziach oficjalnych w świetle telewizyjnych kamer czy mikrofonów ktoś pozwala sobie na słowną dezynwolturę.