Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2016

<em>Spośród</em>, ale: <em>sponad</em> i <em>z ponad</em>

Spośród, ale: sponad i z ponad

Zauważam, że miewacie spore trudności z zapisywaniem słowa spośród. Jest to przyimek złożony, który stał się już dawno zrostem, czyli połączeniem przyimka z i przyimka pośród. Pisze się spośród, czyli łącznie i przez s (a...

Dopuścić formę meczy

Nie mam wątpliwości, że przynajmniej w normie potocznej owo „meczy””należałoby jak najszybciej uznać za formę dopuszczalną, a z czasem może i w ogóle za wariant oboczny „meczów” w normie wzorcowej

<em>Drylować</em> (nie: <em>drelować</em>) wiśnie

Drylować (nie: drelować) wiśnie

Jest w polszczyźnie czasownik drylować, utworzony na wzór niemieckiego bezokolicznika drillen (‘wiercić, siać w rzędach’), który bywa niekiedy przez mówiących i piszących przekręcany na drelować. Być może dzieje się tak pod wpływem jak najbardziej...

<em>Kwadransa</em>, ale: <em>ambulansu</em>

Kwadransa, ale: ambulansu

W polszczyźnie znajdziemy wiele rzeczowników rodzaju męskiego kończących się na -ans, z którymi jest… pewien kłopot gramatyczny. Chodzi o to, że w dopełniaczu lp. w jednych występuje końcówka-u , w drugich –a, a jeszcze...

Znowu <em>dniu</em> zamiast <em>dniowi</em>…

Znowu dniu zamiast dniowi

Będziemy się przyglądać temu dniu… (Magdalena Kaliniak, „Polsat News”, „Nowy dzień z »Polsat News«”, 9 czerwca 2016 r.) Po polsku mówi się dniowi. To prawda, że rzadko się tej formy używa, no ale mimo to...