Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2016

Jeszcze raz o meczach

Nie mam wątpliwości, że przynajmniej w normie potocznej owo “meczy” należałoby jak najszybciej uznać za formę dopuszczalną, a z czasem może i w ogóle za wariant oboczny “meczów” w normie wzorcowej