Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2016

Brakuje dwóch minut

Ów czasownik występuje zawsze w formie 3.os. lp. rodz.  nijakiego i łączy z podmiotem (rzeczownikiem) w dopełniaczu (brakuje, brakowało kogo, czego)