Miesięczne Archiwum: Marzec 2016

<em>Pieniądze</em>, ale: <em>pieniędzy</em>

Pieniądze, ale: pieniędzy

Słowo pieniądz (lm. pieniądze) jest bardzo stare, lecz nie polskie, tylko ogólnosłowiańskie. Jego korzeni należy się doszukiwać jeszcze w prasłowiańszczyźnie, w której istniał  wyraz pĕnęgъ, przekształcony późnej na gruncie polszczyzny (w wyniku tzw. III...

Obarczony błędem

Wydaje się, że mówienie czy pisanie, iż „coś jest obarczone błędem”, nie powinno być traktowane jako uchybienie językowe…