Miesięczne Archiwum: Marzec 2016

Obarczony błędem

Wydaje się, że mówienie czy pisanie, iż “coś jest obarczone błędem”, nie powinno być traktowane jako uchybienie językowe…