Miesięczne Archiwum: Marzec 2016

<em>Pieniądze</em>, ale: <em>pieniędzy</em>

Pieniądze, ale: pieniędzy

Słowo pieniądz (lm. pieniądze) jest bardzo stare, lecz nie polskie, tylko ogólnosłowiańskie. Jego korzeni należy się doszukiwać jeszcze w prasłowiańszczyźnie, w której istniał  wyraz pĕnęgъ, przekształcony późnej na gruncie polszczyzny (w wyniku tzw. III...

Obarczony błędem

Wydaje się, że mówienie czy pisanie, iż „coś jest obarczone błędem”, nie powinno być traktowane jako uchybienie językowe…

Znowu błędny przecinek przed <em>to</em> w funkcji orzeczenia…

Znowu błędny przecinek przed to w funkcji orzeczenia…

Tradycja, symbole, rocznice, to kolejne sfery życia, które władza chce włączyć do „dobrej zmiany” (Mirosław Pęczak, „Nowe porządki, nowe obrządki, „Polityka” nr 13 z 23-29.03.2016 r.) Jeszcze jeden przykład bezmyślnego postawienia przecinka przed to w...

<i>Zespół Guillaina i Barrégo</i> a. <i>zespół Guillaina-Barrégo</i>

Zespół Guillaina i Barrégo a. zespół Guillaina-Barrégo

Szanowni Państwo, czy istnieje reguła dotycząca sposobu zapisywania nazw zespołów chorobowych pochodzących od nazwisk kilku odkrywców? Innymi słowy, który z zapisów jest prawidłowy: „zespół Guillaina-Barrégo” czy „zespół Guillaina i Barrégo”? Obie formy spotykam w...

<i>Marusza</i> (rzeka) – <i>maruski</i>

Marusza (rzeka) – maruski

Szanowni Państwo, czy od rzeczownika Marusza (nazwa dopływu Cisy, przepływającego przez Rumunię i Węgry) funkcjonuje w języku polskim forma przymiotnikowa? Jeśli tak, jak ona brzmi? Z góry dziękuję za odpowiedź, Daniel Przymiotniki od rzeczowników...

Wesołego alleluja!

Wielkanoc to najstarsze (ruchome) święto chrześcijańskie, obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca (wypada zawsze pomiędzy 22 marca i 25 kwietnia). Nie wszyscy wiedzą, że nazwę zapożyczyliśmy wraz z chrześcijaństwem od Czechów,...