Sort

Jest to wyraz potoczny, a więc nie bardzo nadający się do użycia w oficjalnych sytuacjach komunikacyjnych (czyli  takich jak wywiad telewizyjny…)

Pilot

W znaczeniu ‚urządzenie służące do sterowania na odległość sprzętem elektronicznym lub maszyną’ słowo to wcale nie jest anglosemantyzmem…

Gusty, koszty

Formy tych wyrazów z wygłosowym „-a”  („gusta”, „koszta”) są jeszcze dopuszczalne, choć owej głoski nigdy w nich być nie powinno…