Parówki to:

Quiz 55Poprawna odpowiedźQuiz 55 Poprawna odpowiedź [B] kiełbaski gotowane w parze, w znaczeniu: parówka to ‘rodzaj kiełbaski złączonej z drugą...

Sort

Jest to wyraz potoczny, a więc nie bardzo nadający się do użycia w oficjalnych sytuacjach komunikacyjnych (czyli  takich jak wywiad telewizyjny…)

Czy to zdanie jest poprawne?

Quiz 52Poprawna odpowiedźQuiz 52 Poprawna odpowiedź Nie. Poprawne zdanie powinno brzmieć: Kwadrans później CR7 miał szansę na powiększenie swojego imponującego...

Pilot

W znaczeniu ‚urządzenie służące do sterowania na odległość sprzętem elektronicznym lub maszyną’ słowo to wcale nie jest anglosemantyzmem…