Roczne Archiwum: 2016

Rok dwa tysiące siedemnasty

Zgodnie z regułami gramatycznymi w liczebnikach wieloczłonowych postać porządkową otrzymują jedynie ich człony dziesiątek i jedności, a człony tysięcy i setek są liczebnikami głównymi, nieodmiennymi

Żłóbek

Kiedyś na ‘mały żłob” mówiono “żłobek”, a formę żłóbek” uznawano za regionalną. Dzisiaj słowa te mają inne znaczenie…