Roczne Archiwum: 2016

O pisowni sylwester i nowy rok

Słowo Sylwester zapisujemy wielką literą tylko wtedy, gdy oznacza imię męskie. Kiedy chodzi o znaczenie ‘bal z nocy 31 grudnia na 1 stycznia każdego roku’ i w ogóle cały ‘dzień 31 grudnia’, obowiązuje pisownia...

Rok dwa tysiące siedemnasty

Zgodnie z regułami gramatycznymi w liczebnikach wieloczłonowych postać porządkową otrzymują jedynie ich człony dziesiątek i jedności, a człony tysięcy i setek są liczebnikami głównymi, nieodmiennymi

Pink Floydzi

Pink Floydzi

Szanowni Państwo, piszemy „Pinkfloydzi” czy „Pink Floydzi”? W poradzie http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/bitlesi-i-bitelsi;7538.html prof. Bańko pisze łącznie, z kolei w poradzie http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Forma-orzeczenia-przy-nazwach-zespolow;17125.html pojawia się (w cytacie) pisownia rozłączna. Z wyrazami szacunku Czytelnik W Wielkim słowniku ortograficznym PWN...

Raczej <em>ZWZ/AK…</em>

Raczej ZWZ/AK…

Opisując historię pionu wojskowego polskiego podziemia, który zmienił nazwę z „Związek Walki Zbrojnej” na „Armia Krajowa”, dla całości okresu funkcjonowania organizacji jej nazwę zapisujemy, łącząc obie nazwy. I teraz pytanie. Czy przy połączeniu powinniśmy...

Ortografia: <em>maszyna Turinga</em>;<em> problem stopu</em>

Ortografia: maszyna Turinga; problem stopu

Dzień dobry! Jak zapisać określenia „uniwersalna maszyna Turinga” i „problem stopu”? Oba wyrażenia zapisałabym małymi literami, jednak spotkałam się z twierdzeniem, że mogą one funkcjonować jako nazwy własne, a wówczas należałoby zapisać je dużymi...

Seria <em>Przewodniki Michelin</em>

Seria Przewodniki Michelin

Dzień dobry! Mam wątpliwości odnośnie do zapisu nazwy serii „przewodników Michelin”. Czy z racji tego, iż jest to seria wydawnicza, nie powinno się pisać „Przewodniki Michelin”? Internautka chce się odwołać do reguły [72] 18.15...

O pisowni <em>wielka wojna ojczyźniana</em>, <em>bitwa na Łuku Kurskim</em> i <em>okrągły stół/Okrągły Stół</em>

O pisowni wielka wojna ojczyźniana, bitwa na Łuku Kurskim i okrągły stół/Okrągły Stół

Szanowna Poradnio, mam zawsze kłopot, jak zapisać w neutralnym artykule nazwy własne (niewłasne?) – absolutnie bez odnoszenia się do względów uczuciowych reguły [99] WSO; jak np.: WIELKA WOJNA OJCZYŹNIANA, BITWA NA ŁUKU KURSKIM, OKRĄGŁY...