Rok dwa tysiące siedemnasty

Zgodnie z regułami gramatycznymi w liczebnikach wieloczłonowych postać porządkową otrzymują jedynie ich człony dziesiątek i jedności, a człony tysięcy i...

Pink Floydzi

Szanowni Państwo, piszemy „Pinkfloydzi” czy „Pink Floydzi”? W poradzie http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/bitlesi-i-bitelsi;7538.html prof. Bańko pisze łącznie, z kolei w poradzie http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Forma-orzeczenia-przy-nazwach-zespolow;17125.html pojawia...

Raczej ZWZ/AK…

Opisując historię pionu wojskowego polskiego podziemia, który zmienił nazwę z „Związek Walki Zbrojnej” na „Armia Krajowa”, dla całości okresu funkcjonowania...

Saturn, władca pierścieni

Szanowni Państwo, jak powinnam zapisać takie połączenie określające Saturna: władca pierścieni czy Władca Pierścieni, jeśli omawiamy tę planetę (kraina władcy...

Merry Christmas

Tytułując ów wyjątkowy odcinek „Polszczyzny od ręki…” obcojęzycznymi słowami Merry Christmas, broń Boże nie namawiam Was do posługiwania się angielszczyzną...

Żłóbek

Kiedyś na ‚mały żłob” mówiono „żłobek”, a formę żłóbek” uznawano za regionalną. Dzisiaj słowa te mają inne znaczenie…