Następująco

Jeszcze na początku XX w. byli językoznawcy, którzy ów przysłówek uważali za niepoprawny…

Weekend

Każdy z Was wie, co oznacza słowo weekend. To inaczej ‘koniec tygodnia, okres od piątku po południu do niedzieli włącznie...

Chałtura

Słowo to wciąż  jest zaliczane przez kodyfikatorów normy do potocznej warstwy polszczyzny…