Miesięczne Archiwum: Grudzień 2015

Chałtura

Słowo to wciąż  jest zaliczane przez kodyfikatorów normy do potocznej warstwy polszczyzny…