Miesięczne Archiwum: Grudzień 2015

Wskaż parę wyrazów, która wobec innych par pozostaje w innej relacji znaczeniowej:

Wskaż parę wyrazów, która wobec innych par pozostaje w innej relacji znaczeniowej:

Quiz 39. Wskaż parę wyrazów, która wobec innych par pozostaje w innej relacji znaczeniowej:

“Kapr”, “sazan”, “szaran”, “spaczniak”, “karapuda”, “stopniak” to nazwy:

“Kapr”, “sazan”, “szaran”, “spaczniak”, “karapuda”, “stopniak” to nazwy:

Quiz 36. “Kapr”, “sazan”, “szaran”, “spaczniak”, “karapuda”, “stopniak” to nazwy: