Emoji

Japońskim słowem emoji [wym. emodzi] nazywa się rozbudowany system emotikonów, czyli ikon, za pomocą których można przekazywać w SMS-ach czy...

Znowu brak przecinka przed i

Zrobił publiczny coming out w Watykanie, żądając od Kościoła, by przestał prześladować osoby nieheteroseksualne i opowiedział swoją historię w mediach...

Niecodzienna pisownia

Szanowni Państwo, w WSO PWN można znaleźć hasło niecodziennie jako ‚niezwykle, niepospolicie’ i nie codziennie – ‚nie każdego dnia’. Skoro...

Pisz na Berdyczów

W rzeczywistości poczta berdyczowska działała bez zarzutu i uchodziła za jedną z najlepszych w regionie…

Swędzieć

Tytułowy czasownik o znaczeniu ‘dawać odczucie nieprzyjemnego podrażnienia, łaskotania wywołującego chęć podrapania się’ ma zakończenie -eć (swędzieć) i dlatego w...

A cappella

Jest to wyraz cytat przejęty do polszczyzny z języka włoskiego i dlatego zawiera dwa „pp” i dwa „ll”. Ale istnieje też...

Rodzeństwo

Rodzeństwo to – jak wiadomo – ‘dzieci tych samych rodziców w stosunku do siebie’. Jest to rzeczownik l. poj. rodzaju...

Apostille

Tego słowa nie odnotowują słowniki, a powinny, gdyż mało kto wie, co oznacza i jak się je wymawia…