Miesięczne Archiwum: Sierpień 2015

<em>Purysta</em> i <em>purytanin</em>

Purysta i purytanin

Obydwa wyrazy mają rodowód łaciński i wywodzą się od przymiotnika purus (‘czysty’). Purysta wszedł do polszczyzny za pośrednictwem francuskiego słowa puriste ([wym. purist], od pur ‘czysty’), purytanin – za pośrednictwem angielskiego określenia puritan (od...

<em>Tętent</em>

Tętent

Definicję tytułowego słowa tętent słowniki języka polskiego objaśniają następująco: ‘odgłos rytmicznych, miarowych uderzeń biegnącego zwierzęcia lub człowieka; także odgłos maszyny w ruchu’ (patrz: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny Wydawnictwa „Kurpisz” pod redakcją Haliny Zgółkowej, Poznań...

Jagody goji

Jeśli się nie wie, że “goji” to forma mianownikowa, pochodząca z języka angielskiego (nieodmienna), nietrudno o potraktowanie określenia “jagody goji” tak, jak gdyby zawierało błąd ortograficzny…

Chicago - Wietrzne Miasto

Parafraza i peryfraza

Wyrazy parafraza i peryfraza są do siebie podobne. Różnią się jedynie początkowym członem (para– i pery-), kończą się zaś jednakowo na -fraza i dlatego trzeba uważać, żeby ich nie mylić i właściwie używać. Parafraza...

Idę na welo

 Wyraz “welo” pozostaje tworem wprost przeniesionym z języka francuskiego, w którym vélo rzeczywiście znaczy ‘rower’

Bronić <em>doktoratu</em>

Bronić doktoratu

Ks. prof. Jan Zimny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  w 2005 r. kończy studia magisterskie z pedagogiki na KU [Katolickim Uniwersytecie] w Rużomberku, rok później w kwietniu na wydziale pedagogicznym tej samej uczelni broni doktorat,...

Ach, te przecinki!

Ach, te przecinki!

– Manifestacyjny udział prezydenta w uroczystościach katolickich, jego atencja dla hierarchów, przypadają na okres wyjątkowej aktywności dostojników Kościoła, ich arogancji i niepohamowanej, jednoznacznej polityczności (Mariusz Janicki, Wiesław Władyka “Duda Day”, “Polityka” nr 32 z...