Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2015

Prezydent elekt

Mamy do czynienia z tzw. zestawieniem dwóch rzeczowników o członach nierównorzędnych znaczeniowo, czyli takich, w których element drugi (elekt, z łac. electus ‘wybrany’) pozostaje elementem podrzędnym w stosunku do członu prezydent