Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2015

<em>Smutnie</em> lub <em>smutno</em>

Smutnie lub smutno

We współczesnej polszczyźnie występują przysłówki o dwojakiej postaci, tzn. kończące się na -o i na -e. Mówimy i piszemy: smutnie i smutno, ledwie i ledwo, markotnie i markotno, hucznie i huczno, pochmurnie i pochmurno,...

<em>Bo być Kanadyjczykiem to być skromnym i bogatym wewnętrznie</em>

Bo być Kanadyjczykiem to być skromnym i bogatym wewnętrznie

Bo być Kanadyjczykiem, to być skromnym i bogatym wewnętrznie (Mariusz Szczygieł, „Polowanie na cudzą prawdę, cd.”, „Gazeta Wyborcza”, „Duży Format” z 18 czerwca 2015 r., s. 2) Elementarny błąd interpunkcyjny popełniony przez autora… Podmiotem...

<em>Cudzysłów</em>

Cudzysłów

Cudzysłów jest rzeczownikiem twardotematowym, tzn. kończy się na w twarde, i dlatego trzeba go odmieniać następująco: D. cudzysłowu, C. cudzysłowowi, B. cudzysłów, N. z cudzysłowem, Ms. w cudzysłowie. Jedynie w formie miejscownika pojawia się...

Paść jak <em>kawka</em>

Paść jak kawka

Szanowni Państwo, mam niemały problem z pewnym związkiem frazeologicznym i szczerze wierzę, że pomogą mi go Państwo rozwiązać. Chodzi o związek: paść jak kawka. Samo znaczenie tego związku nie jest mi obce i wedle...

Przed <em>laty</em>, ostatnimi <em>czasy</em>, innymi <em>słowy</em>

Przed laty, ostatnimi czasy, innymi słowy

Tytułowe wyrażenia są mocno przestarzałe, ale mimo to we współczesnej polszczyźnie trzymają się mocno. Ich archaiczność polega na tym, że z przyimkiem przed, który rządzi narzędnikiem, występują dawne formy rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego...