Miesięczne Archiwum: Maj 2015

Rogi <em>bawołu</em>, mięso z <em>wołu</em>

Rogi bawołu, mięso z wołu

Wół i bawół (a także piżmowół, inaczej wół piżmowy) to jedyne nazwy zwierząt rodzaju męskiego, które w dopełniaczu l. poj. przybierają końcówkę -u. Wszystkie starsze i nowe słowniki języka polskiego każą nam mówić i...

Proszę <em>pani</em>, która godzina?

Proszę pani, która godzina?

Kiedy zwracacie się w szkole do wychowawczyni lub nauczycielek z prośbą o coś, prawie zawsze mówicie (wiem to z obserwacji Waszego zachowania): – Proszę panią, czy która godzina?;  – Proszę panią, czy idziemy jutro...

Wpadka interpunkcyjna w karcie do głosowania!

Urzędnicy z Państwowej Komisji Wyborczej  i Krajowego Biura Wyborczego źle zinterpretowali gramatycznie i składniowo zdanie, które znalazło się w karcie do głosowania podczas I tury wyborów prezydenckich. Nie wolno było postawić przecinka przed „powoduje”…

Jak akcentować słowo fabuła?

„Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego zaleca wyłącznie wymowę proparoksytoniczną [fabuła]. Wydaje się jednak, że można by śmiało dopuścić akcent tego słowa na 2. sylabie od końca [fabuła]

<em>Filantrop</em> i <em>mizantrop</em>

Filantrop i mizantrop

Udzielanie pomocy finansowej i materialnej ludziom potrzebującym, biednym czy chorym nazywa się filantropią. Słowo to polszczyzna przejęła z języka francuskiego (philanthropie), ale wywodzi się ono z greki (philanthrōpia znaczy ‘dobroczynność, życzliwość’). Jak wiecie, zwykle...