Miesięczne Archiwum: Maj 2015

Rogi <em>bawołu</em>, mięso z <em>wołu</em>

Rogi bawołu, mięso z wołu

Wół i bawół (a także piżmowół, inaczej wół piżmowy) to jedyne nazwy zwierząt rodzaju męskiego, które w dopełniaczu l. poj. przybierają końcówkę -u. Wszystkie starsze i nowe słowniki języka polskiego każą nam mówić i...

Proszę <em>pani</em>, która godzina?

Proszę pani, która godzina?

Kiedy zwracacie się w szkole do wychowawczyni lub nauczycielek z prośbą o coś, prawie zawsze mówicie (wiem to z obserwacji Waszego zachowania): – Proszę panią, czy która godzina?;  – Proszę panią, czy idziemy jutro...

Wpadka interpunkcyjna w karcie do głosowania!

Urzędnicy z Państwowej Komisji Wyborczej  i Krajowego Biura Wyborczego źle zinterpretowali gramatycznie i składniowo zdanie, które znalazło się w karcie do głosowania podczas I tury wyborów prezydenckich. Nie wolno było postawić przecinka przed „powoduje”…

Jak akcentować słowo fabuła?

„Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego zaleca wyłącznie wymowę proparoksytoniczną [fabuła]. Wydaje się jednak, że można by śmiało dopuścić akcent tego słowa na 2. sylabie od końca [fabuła]

<em>Filantrop</em> i <em>mizantrop</em>

Filantrop i mizantrop

Udzielanie pomocy finansowej i materialnej ludziom potrzebującym, biednym czy chorym nazywa się filantropią. Słowo to polszczyzna przejęła z języka francuskiego (philanthropie), ale wywodzi się ono z greki (philanthrōpia znaczy ‘dobroczynność, życzliwość’). Jak wiecie, zwykle...

Kostyczny kolega

Tytułowy przymiotnik bywa na co dzień rzadko używany, należy do stylu książkowego, ale piszę o nim dlatego, że nie wszyscy wiedzą, co dokładnie oznacza, i popełniają błąd, kiedy się nim posługują. Poznajcie zatem i...

Wyspy <em>Kerguelena </em>, <em>Eurazja</em>

Wyspy Kerguelena , Eurazja

Jeśli interesujecie się choć trochę geografią, to powinniście słyszeć o Wyspach Kerguelena leżących w podbiegunowej części Oceanu Indyjskiego, mniej więcej 5300 km na południowy wschód od Afryki. Wiecie też na pewno, co oznacza termin...

Co oznacza słowo sedes?

W  słownikach podaje się na pierwszym miejscu definicję ‘urządzenie sanitarne wykonane z porcelitu’ (dzisiaj także coraz częściej z tworzyw sztucznych i ze stali nierdzewnej), ale na drugim także ‘sama muszla lub sama deska z pokrywą’…