Widownia

W okresie międzywojnia słowo to oznaczało ‘miejsce, na którym rozgrywa się akcja dramatu czy komedii, gdzie występują aktorzy’, a nie...

Jegomość

Słowo jegomość jest zrostem – połączeniem zaimka dzierżawczego „jego” i rzeczownika „mość” (skrót od „miłość”)

Sylwetka mężczyzny kłaniającego się z atencją

Co to jest atencja?

Mamy niewątpliwie do czynienia z neosemantyzacją, czyli nadaniem słowu od dawna występującemu w polszczyźnie nowej definicji pod wpływem jego odpowiednika...

Ab ovo

Po przyimku ab (‘od’) występuje forma narzędnika ovo (a nie: dopełniacza ovi), choć my „odczytujemy” to ‚od jajka’…