Toast i tost

Wyrazy toast (‘wypicie z kieliszków wina, wódki lub szampana na czyjeś zdrowie bądź powodzenie, często poprzedzone krótkim przemówieniem okolicznościowym’) i...

Religiant

Słowo to nie jest archaizmem, znajdziemy je bez problemu wśród haseł współcześnie wydanych słowników ogólnych języka polskiego. Nazywa „człowieka przesadnie pobożnego”

Ischias

Jest to słowo z pochodzenia greckie („ischiás -ádos” ‘ból w biodrze’, od „ischíon” ‘biodro’) i dlatego należy je wymawiać tak, jak...