Roczne Archiwum: 2014

Rybactwo

Jest takie słowo w polszczyźnie i ma znaczenie szersze niż „rybołówstwo”.

Zdrowiodajny

Wyraz ten występuje czasem w brzmieniu „zdrowodajny”, ale językoznawcy nie akceptują owej oboczności

Łut szczęścia

Nie ma jednomyślności leksykografów co do formy dopełniaczowej członu podstawowego tego frazeologizmu. Jedni każą mówić i pisać „łuta”, drudzy zezwalają na oboczność „łuta”/ „łutu”