Miesięczne Archiwum: Lipiec 2014

Biała Podlaska

Owa nazwa składa się z dwóch przymiotników, a nie przymiotnika i rzeczownika. Jest natomiast kłopot, jak nazywać mieszkańców i jak powinien brzmieć przymiotnik…

Kostaryka [wym. kostaRYka]

Słowo to należy artykułować paroksytonicznie, czyli na sylabie drugiej od końca – [kostaryka], gdyż pochodzi ono z języka hiszpańskiego (Costa Rica) i w oryginale wymawia się [kosta rika], czyli kładzie akcent na obydwa człony.

Durszlak

Owo słowo przejęliśmy w postaci fonetycznej z języka niemieckiego (od der Durchschlag) i dlatego zaczyna się od „dur-”