Niedoczas

Jest to skrót wyrażenia „niedostatek czasu”, stworzony w latach 50. przez dziennikarza piszącego o szachach, niewystępujący w tekstach z zakresu...

Unieruchomiony fleksyjnie

– W klasyfikacji strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów prowadzi hiszpański snajper Raul z siedemdziesięcioma jednoma golami… (Igor Sokołowski, „Wstajesz i...

Suwałczanie

Tak powinno się nazywać ‚mieszkańców Suwałk’. Tymczasem oni mówią o sobie, że są „suwalczanami”.

José Manuelowi Barrosowi

– (…) to ona m.in. sprzeciwiła się przyznaniu przez UJ tytułu doktora h.c. przewodniczącemu Komisji Europejskiej José Manuelowi Barrosie, bo...

Mecenas

Etymologiczne uzasadnienie owo słowo ma wyłącznie w odniesieniu do kogoś, kto wspiera artystów i naukowców.

Zmartwych(po)wstanie

Słowotwórczo  jest to zrost, czyli wyraz powstały z przyimka z, formy dopełniacza przymiotnika l. mn. „martwi” (kogo?, czego? „martwych”) i ...