Miesięczne Archiwum: Maj 2014

Niedoczas

Jest to skrót wyrażenia „niedostatek czasu”, stworzony w latach 50. przez dziennikarza piszącego o szachach, niewystępujący w tekstach z zakresu literatury czy nauki i nieznany polszczyźnie potocznej.

Suwałczanie

Tak powinno się nazywać ‘mieszkańców Suwałk’. Tymczasem oni mówią o sobie, że są „suwalczanami”.

Mecenas

Etymologiczne uzasadnienie owo słowo ma wyłącznie w odniesieniu do kogoś, kto wspiera artystów i naukowców.

Zmartwych(po)wstanie

Słowotwórczo  jest to zrost, czyli wyraz powstały z przyimka z, formy dopełniacza przymiotnika l. mn. „martwi” (kogo?, czego? „martwych”) i  formy 3. os. czasownika „wstać” lub „powstać” w czasie przyszłym („wstanie”, „powstanie”)