Miesięczne Archiwum: Marzec 2014

Coś jest na rzeczy

W powiedzeniu tym nie warto się za wszelką cenę doszukiwać błędu, niestosowności stylistycznych czy oddziaływania na polszczyznę języka obcego.

Brakuje mi dwóch punktów…

Brakuje mi dwóch punktów…

– Brakuje mi dwa punkty… („Café futbol”, Polsat, Mateusz Borek, zwracając się do Zbigniewa Borka, 9 marca 2014 r.) Czasownik brakować w znaczeniu ‚mieć czegoś za mało’ jest dość nietypowy, gdyż występuje (w użyciu nieosobowym) wyłącznie...

Prognostyk

Niektóre słowniki podają dwa znaczenia tego rzeczownika: nieosobowe i osobowe. Ale „Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN tylko nieosobowe…