Coś jest na rzeczy

W powiedzeniu tym nie warto się za wszelką cenę doszukiwać błędu, niestosowności stylistycznych czy oddziaływania na polszczyznę języka obcego.

Prognostyk

Niektóre słowniki podają dwa znaczenia tego rzeczownika: nieosobowe i osobowe. Ale „Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN tylko nieosobowe…