Czamarka

Słowo to sprawia dziś użytkownikom polszczyzny kłopot. Myślą, że chodzi o czapkę…

Nowy Rok i nowy rok

W zasadzie pisownia obydwu wyrazów wielką literą dotyczy „1 stycznia”, ale wiadomo, że chodzi o cały rozpoczynający się rok…