Roczne Archiwum: 2014

Kalendarz

Słowo to nie jest wyrazem rodzimym, pochodzi od łacińskiego rzeczownika kalendarium (pisanego jako jeden z nielicznych wyjątków przez k, a nie c), który początkowo oznaczał nie tak jak dzisiaj ‘spis dni na każdy dzień...

Wigilia (dawniej też wilia)

Zawsze w przeddzień Bożego Narodzenia słucham od rana (nawet po kilka razy…) na YouTube pięknej piosenki „Czerwonych Gitar” skomponowanej w 1967 roku przez Seweryna Krajewskiego do jeszcze piękniejszych słów Krzysztofa Dzikowskiego „Dzień jeden w...

„Xięgarnia”

Po stu latach litera „X x” wraca do łask, choć nie ma jej w polskim alfabecie. Trzeba to nazwać zwykłą manierą piszących…

Murarz

Jeszcze do końca XVIII w. na osobę stawiającą ściany mówiło się inaczej –„mularz”

Facet

Jest to wciąż słowo potoczne, które nie powinno trafiać do polszczyzny starannej. Tymczasem występuje tam nagminnie… – Pisał Pan niedawno o słowie „frajer”, uznając je za niewłaściwe w starannej polszczyźnie, z czym się zgadzam....

Frajer, frajerzy

W oficjalnej rozmowie z dziennikarzem minister Marek Sawicki sięgnął po określenie potoczne wyjątkowo niestosowne, wręcz obraźliwe, znane chociażby z grypsery więziennej