Satelita

Wyraz ten należy do sporej grupy rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych w mianowniku l. poj. na  „-a”

Ważny i ważki

Duża grupa użytkowników polszczyzny traktuje słowo  „ważki” jako lepszy wariant słowa  „ważny”…

Twarde dowody

Dowody” były do tej pory „mocne”, „solidne’, „niezbite”, „niepodważalne”. Ale„translator” przetłumaczył słowo „hard” w wyrażeniu „hard evidence” najprościej jak się...