Kongestia

Nie ma powodu, żeby tym specjalistycznym terminem zastępować w zwykłej rozmowie wyrażenie „korek drogowy”…

Moskwianin, moskwiczanin

Po wojnie upowszechniła się nazwa ‚mieszkańca Moskwy’ zawierająca spółgłoskę„cz”, co zaaprobowali językoznawcy. Teraz słowniki ją potępiają…

Ubikacja

Ów rzeczownik znaczył jeszcze mniej więcej sto lat temu coś innego niż dzisiaj. Dla naszych przodków „ubikacją„ było każde osobne...