Nostalgia

Do tej pory „Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN podaje, że słowo to znaczy ‘tęsknota za krajem ojczystym’, a nie ‘tęsknota...

Administratywista

Nazywa się tak wysokiej klasy prawnika specjalizującego się w prawie administracyjnym ustrojowym, materialnym czy procesowym (np. sędziego orzekającego w Naczelnym...