Miesięczne Archiwum: Lipiec 2013

Nostalgia

Do tej pory „Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN podaje, że słowo to znaczy ‘tęsknota za krajem ojczystym’, a nie ‘tęsknota w ogóle za czymś, co minęło’…

Administratywista

Nazywa się tak wysokiej klasy prawnika specjalizującego się w prawie administracyjnym ustrojowym, materialnym czy procesowym (np. sędziego orzekającego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wojewódzkich sądach administracyjnych czy samorządowych kolegiach odwoławczych), który po zrobieniu aplikacji wybrał...