Opcja

Nie warto używać tego słowa w zwykłych sytuacjach komunikacyjnych…