Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2013

Cieszyć się na coś

W przeszłości był taki moment, że część językoznawców chciała ów zwrot wyrugować z polszczyzny, dopatrując się w nim kalki składniowej z języka niemieckiego (sich auf etwas freuen). Dzisiaj uważa się go za poprawny (i...