Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2013

Bezokolicznik podmiotem

Bezokolicznik podmiotem

– (…) myślałem, że móc zginąć za ojczyznę, to by było pięknie; Chociaż znaleźć mistrza jeszcze nierobaczywego, to problem. („Orły mogą tylko razem”, Agnieszka Kublik w rozmowie z Janem Englertem, „Gazeta Wyborcza” (Magazyn) 27-28 kwietnia 2013, s....

Cieszyć się na coś

W przeszłości był taki moment, że część językoznawców chciała ów zwrot wyrugować z polszczyzny, dopatrując się w nim kalki składniowej z języka niemieckiego (sich auf etwas freuen). Dzisiaj uważa się go za poprawny (i...