Bezokolicznik podmiotem

– (…) myślałem, że móc zginąć za ojczyznę, to by było pięknie; Chociaż znaleźć mistrza jeszcze nierobaczywego, to problem. („Orły mogą...

Cieszyć się na coś

W przeszłości był taki moment, że część językoznawców chciała ów zwrot wyrugować z polszczyzny, dopatrując się w nim kalki składniowej...