Roczne Archiwum: 2013

Satelita

Wyraz ten należy do sporej grupy rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych w mianowniku l. poj. na  „-a”

Ważny i ważki

Duża grupa użytkowników polszczyzny traktuje słowo  „ważki” jako lepszy wariant słowa  „ważny”…

Twarde dowody

Dowody” były do tej pory „mocne”, „solidne’, „niezbite”, „niepodważalne”. Ale„translator” przetłumaczył słowo „hard” w wyrażeniu „hard evidence” najprościej jak się dało – jako ‘twarde’…

Kongestia

Nie ma powodu, żeby tym specjalistycznym terminem zastępować w zwykłej rozmowie wyrażenie „korek drogowy”…

Moskwianin, moskwiczanin

Po wojnie upowszechniła się nazwa ‚mieszkańca Moskwy’ zawierająca spółgłoskę„cz”, co zaaprobowali językoznawcy. Teraz słowniki ją potępiają…

Słowa klucze, a nie: słowa-klucze

Jest to połączenie rzeczowników o członach nierównorzędnych znaczeniowo, tzn. takich, w których element drugi jest bliższym określeniem pierwszego, zacieśnia jego znaczenie. Dlatego należy je zapisywać bez łącznika

Ubikacja

Ów rzeczownik znaczył jeszcze mniej więcej sto lat temu coś innego niż dzisiaj. Dla naszych przodków „ubikacją„ było każde osobne pomieszczenie w domu czy w mieszkaniu