Roczne Archiwum: 2013

Satelita

Wyraz ten należy do sporej grupy rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych w mianowniku l. poj. na  „-a”

Ważny i ważki

Duża grupa użytkowników polszczyzny traktuje słowo  „ważki” jako lepszy wariant słowa  „ważny”…

Twarde dowody

Dowody” były do tej pory „mocne”, „solidne’, „niezbite”, „niepodważalne”. Ale„translator” przetłumaczył słowo „hard” w wyrażeniu „hard evidence” najprościej jak się dało – jako ‘twarde’…

Kongestia

Nie ma powodu, żeby tym specjalistycznym terminem zastępować w zwykłej rozmowie wyrażenie „korek drogowy”…

Moskwianin, moskwiczanin

Po wojnie upowszechniła się nazwa ‚mieszkańca Moskwy’ zawierająca spółgłoskę„cz”, co zaaprobowali językoznawcy. Teraz słowniki ją potępiają…

Słowa klucze, a nie: słowa-klucze

Jest to połączenie rzeczowników o członach nierównorzędnych znaczeniowo, tzn. takich, w których element drugi jest bliższym określeniem pierwszego, zacieśnia jego znaczenie. Dlatego należy je zapisywać bez łącznika

Ubikacja

Ów rzeczownik znaczył jeszcze mniej więcej sto lat temu coś innego niż dzisiaj. Dla naszych przodków „ubikacją„ było każde osobne pomieszczenie w domu czy w mieszkaniu

Inteligentne (urządzenie)

Trzeba się zgodzić na neosemantyzację przymiotnika „inteligentny”, tzn. dodać w słownikach nowe, współczesne jego znaczenie. Nie ma wyjścia…

Budżetowy telefon

Przymiotnik „budżetowy” w nieznanej dotąd definicji pojawia się głównie w portalach internetowych, kiedy mowa o telefonach, tabletach, notebookach, nawigatorach itp.

Wrotkarstwo

Miłośnicy rolek coraz częściej posługują się słowem „rolkarstwo”, którego nie akceptują wrotkarze klasyczni (trwa na ten temat dyskusja w internecie), uważając zróżnicowanie nazewnicze  „wrotkarstwo” – „rolkarstwo” za niepotrzebne

Połowa

W starannej polszczyźnie należy mówić i pisać „więcej niż połowa” i „mniej niż połowa” lub „większa część”, „mniejsza część”, a nie: „większa połowa”, „mniejsza połowa”