Miesięczne Archiwum: Grudzień 2012

Stuprocentowy, dwustuprocentowy

Stuprocentowy, dwustuprocentowy

Szanowna Redakcjo, zastanawiam się nad formą stuprocentowy oraz jej pochodnymi, a więc dwustuprocentowyitd. Jak forma STUprocentowy zamiast STOprocentowy daje się uzasadnić pewną „naturalnością wymowy” (chociaż co do tej formy też mam wyraźne wątpliwości), tak DWUSTUprocentowy...

Wolontariat

Nie ma w polszczyźnie wzorcowej (i nigdy nie było) przysłówków „wolontaryjnie”,„wolontarystycznie” i przymiotników „wolontaryjny”, „wolontarystyczny”. Możliwe są natomiast wyrazy „wolontariacki” i „wolontariacko”

Kuluary, kulisy

To nie są klasyczne wyrazy z grupy pluralia tantum. Nabrały one gramatycznie takich właściwości tylko w znaczeniu przenośnym, w sensie dosłownym bowiem chodzi o rzeczownik rodzaju męskiego „kuluar” oraz słowo żeńskie „kulisa”