Działkowiec, działkowicz

Obydwie nazwy uznaje się dzisiaj za równoprawne, ale kiedy po wojnie weszły do polszczyzny, ta o zakończeniu „-owiec” miała bardziej...

Ewy Farnej (nie: Farny)

Nazwisko to ma postać przymiotnika rodzaju żeńskiego, pochodzi od zapomnianego dzisiaj słowa  „farny”, czyli ‘należący, odnoszący się do fary, tzn....

Być na cenzurowanym

Dawniej  „cenzurowanym”  nazywano grę towarzyską polegającą na wymyślaniu i zbieraniu na poczekaniu informacji, opinii, uwag o jednym z jej uczestników,...

Od stóp do głów

W tym znanym frazeologizmie występuje pozornie „nielogiczna” forma  „głów”, którą daje się jednak etymologicznie wytłumaczyć…