Miesięczne Archiwum: Październik 2012

Działkowiec, działkowicz

Obydwie nazwy uznaje się dzisiaj za równoprawne, ale kiedy po wojnie weszły do polszczyzny, ta o zakończeniu „-owiec” miała bardziej neutralny charakter

Ewy Farnej (nie: Farny)

Nazwisko to ma postać przymiotnika rodzaju żeńskiego, pochodzi od zapomnianego dzisiaj słowa  „farny”, czyli ‘należący, odnoszący się do fary, tzn. kościoła parafialnego’. I dlatego odmienia się przymiotnikowo…

Być na cenzurowanym

Dawniej  „cenzurowanym”  nazywano grę towarzyską polegającą na wymyślaniu i zbieraniu na poczekaniu informacji, opinii, uwag o jednym z jej uczestników, siedzącym oddzielnie i poddanym obserwacji innych

Od stóp do głów

W tym znanym frazeologizmie występuje pozornie „nielogiczna” forma  „głów”, którą daje się jednak etymologicznie wytłumaczyć…