Sportsmen

Słowo to nie wszystkim się podoba, po spolszczeniu ma angielską postać liczby mnogiej, ale jest wygodne: łatwo utworzyć od niego...

Chorąża Radwańska

Słowo to jest jak najbardziej poprawnym odpowiednikiem męskiej formy „chorąży” odnotowanym dawniej przez słowniki języka polskiego