Miesięczne Archiwum: Lipiec 2012

Uczelnia

Warto wiedzieć, że w dawnych stuleciach słowo to mogło się również odnosić do placówki szkolnej niższej rangi. Może dlatego, kiedy z czasem zaczęło nazywać wyłącznie ‚szkołę wyższą’, dołączono do niego – dla pewności –przymiotnik „wyższa”…

Nie ma komu

Konstrukcje zdaniowe zaczynające się od tego zwrotu wyglądają w pierwszej chwili na błędne, na takie, które są typowe dla składni rosyjskiej (tam wyraz oznaczający podmiot czynności – w tym wypadku zaimek – często występuje...

Dorzynanie watahy

Chodzi o czasownik  „dorznąć” albo  „dorżnąć” i jego postać wielokrotną  „dorzynać”, czyli ‚‘dobić, dobijać ranną lub chorą zwierzynę’