Uczelnia

Warto wiedzieć, że w dawnych stuleciach słowo to mogło się również odnosić do placówki szkolnej niższej rangi. Może dlatego, kiedy...

Nie ma komu

Konstrukcje zdaniowe zaczynające się od tego zwrotu wyglądają w pierwszej chwili na błędne, na takie, które są typowe dla składni...

Dorzynanie watahy

Chodzi o czasownik  „dorznąć” albo  „dorżnąć” i jego postać wielokrotną  „dorzynać”, czyli ‚‘dobić, dobijać ranną lub chorą zwierzynę’

W Wiedniu

Nie ma żadnego powodu, żeby w tym wypadku używać rozszerzonego przyimka „we”…