Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2012

Oparty na demokracji

W TVN-owskim  „Śniadaniu mistrzów” Małgorzata Domagalik chciała nam wmówić , że poprawne jest wyrażenie z przyimkiem „o”, czyli „oparty o coś”…

Gadu-gadu, a walizka po peronie skacze

Gadu-gadu, a walizka po peronie skacze

W Polityce z 23 marca 2002 Ludwik Stomma napisał m.in.: „I taką właśnie porę roku wybrał nasz ukochany minister zdrowia, by zrobić istny podrzut myszaty (jest i taka ohyda), ogłaszając, iż środki antykoncepcyjne nie...

Do Klucz czy do Kluczy?

Według  „Wielkiego słownika ortograficznego” PWN pod redakcją prof. Edwarda Polańskiego poprawnym dopełniaczem nazwy miejscowej  „Klucze” jest forma „Klucz”

O nazwach wsie mleko, wsie jaja

Jak wiadomo, od wyrazu „wieś” poprawnie utworzoną formą przymiotnikową jest słowo „wiejski”. Nasi przodkowie mówili jeszcze „wieśny”. Wyrazów „wsi” („wsia”,„wsie”) nigdy w polszczyźnie nie było…

Prawem kaduka

Mówimy dzisiaj, że ktoś zrobił coś albo uzyskał coś „prawem kaduka”, jeśli zrobił to czy uzyskał bezprawnie, bezpodstawnie, bez uzasadnienia, bez podania przyczyn, prawem silniejszego, nielegalnie„Idź żesz do kaduka!” – usłyszałam kiedyś w pewnej...