Oparty na demokracji

W TVN-owskim  „Śniadaniu mistrzów” Małgorzata Domagalik chciała nam wmówić , że poprawne jest wyrażenie z przyimkiem „o”, czyli „oparty o coś”…

Do Klucz czy do Kluczy?

Według  „Wielkiego słownika ortograficznego” PWN pod redakcją prof. Edwarda Polańskiego poprawnym dopełniaczem nazwy miejscowej  „Klucze” jest forma „Klucz”

O nazwach wsie mleko, wsie jaja

Jak wiadomo, od wyrazu „wieś” poprawnie utworzoną formą przymiotnikową jest słowo „wiejski”. Nasi przodkowie mówili jeszcze „wieśny”. Wyrazów „wsi” („wsia”,„wsie”) nigdy...

Prawem kaduka

Mówimy dzisiaj, że ktoś zrobił coś albo uzyskał coś „prawem kaduka”, jeśli zrobił to czy uzyskał bezprawnie, bezpodstawnie, bez uzasadnienia,...