Śmigus-dyngus

Wyrażenie to wygląda na swojskie, ale takie nie jest. Powstało pod wpływem wyrazu niemieckiego i łacińskiego

Gratis

Okazuje się, że owo słowo jest także rzeczownikiem, i to od dawna…

Ministra

Takiego słowa nigdy w polszczyźnie nie było, ale w łacinie – owszem. Jest tam nie tylko „ministra”,  ale i „magistra”…