Miesięczne Archiwum: Marzec 2012

ACTA

To świeży skrótowiec kończący się na nieakcentowane „-a”. Na razie częściej zostawia się go w postaci mianownikowej, ale można go też odmieniać, choć w miejscowniku jego postać dość znacznie się zmienia… 

MOCAK

Ów osobliwy skrótowiec od nazwy „Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie” w wersji angielsko-polskiej od samego początku irytuje prawdziwych entuzjastów polszczyzny

Koksiaki

Wyraz „koksiak” w znaczeniu ‘piec przystosowany do palenia koksem, w szczególności rodzaj metalowego kosza ustawianego na ulicy w czasie silnego mrozu’ jest w użyciu od dawna, odnotowują go słowniki. Mimo to dzisiaj chętnie sięga...