Miesięczne Archiwum: Luty 2012

Wolumin, wolumen

Mamy do czynienia z zapożyczeniem z języka łacińskiego, w którym występuje tylko jedna forma – „volumen” – mająca w dopełniaczu postać „voluminis”, a w l. mn. „volumina” . I stąd w polszczyźnie oboczność „wolumen”, „wolumin”…

Napotykać na coś

„Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego ciągle uznaje tę składnię za błędną (opowiada się za „napotykać coś”), jednak wydaje się, że niebawem stanowisko normatywne językoznawców w tej kwestii będzie zmienione

Problem

Językoznawcy od lat apelują do użytkowników polszczyzny o to, by unikali tego słowa, kiedy mowa o rzeczach powszednich, małej rangi, i zastępowali je określeniami „sprawa, „kwestia”, „zagadnienie”, „kłopot”, „trudność”, a niekiedy w ogóle z...