Wolumin, wolumen

Mamy do czynienia z zapożyczeniem z języka łacińskiego, w którym występuje tylko jedna forma – „volumen” – mająca w dopełniaczu postać...

Napotykać na coś

„Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego ciągle uznaje tę składnię za błędną (opowiada się za „napotykać coś”),...

Wygrać mecz, ale: seta

Konstrukcje  „wygrać seta”,  „wygrać gema” są poprawne, gdyż zawierają tzw. dopełniacz cząstkowy (łac. genetivus partitivus).

Problem

Językoznawcy od lat apelują do użytkowników polszczyzny o to, by unikali tego słowa, kiedy mowa o rzeczach powszednich, małej rangi,...