Przed wyborami i po wyborach

Nie należy skracać wyrażeń zawierających przyimki o różnej rekcji, czyli mówić i pisać „przed i po wyborach”, „za i przeciw...

Jestem na tak

Moją wątpliwość budzi używanie dwóch określeń, które wydają mi się niepoprawne. Zdaje się, że ich popularność zaczęła się wraz z...