Miesięczne Archiwum: Październik 2011

Przed wyborami i po wyborach

Nie należy skracać wyrażeń zawierających przyimki o różnej rekcji, czyli mówić i pisać „przed i po wyborach”, „za i przeciw karze śmierci”, „na i pod stołem” itp.

Jestem na tak

Jestem na tak

Moją wątpliwość budzi używanie dwóch określeń, które wydają mi się niepoprawne. Zdaje się, że ich popularność zaczęła się wraz z emisją pewnego telewizyjnego programu muzyczno-rozrywkowego. Chodzi mi o „Jestem na tak’’ i „Jestem na...