Miesięczne Archiwum: Październik 2011

Przed wyborami i po wyborach

Nie należy skracać wyrażeń zawierających przyimki o różnej rekcji, czyli mówić i pisać „przed i po wyborach”, „za i przeciw karze śmierci”, „na i pod stołem” itp.