Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2011

Vis-à-vis

Wydawało się, że to znane francuskie wyrażenie używane jest we właściwym znaczeniu i nie sprawa trudności przy wymawianiu.  A jednak sprawia…

Dyrektor (nie: derektor)

– Często słyszę z ust ludzi starszych – mieszkam w małym mieście – słowo „dyrektor” wymawiane z początkowym „de-” jako „derektor” i bardzo mnie to denerwuje. Czyżby była to jakaś naleciałość gwarowa, a może...

Pomóc, pomóż

Formułka „W czym mogę pomóc?” drażni dlatego (znam ludzi, którzy je słysząc, natychmiast wychodzą ze sklepu…), że większości z nas czasownik „pomóc”(pomagać) kojarzy się wyłącznie z udzielaniem wsparcia, ratowaniem w potrzebie czy wyświadczaniem przysługi…