Miesięczne Archiwum: Lipiec 2011

Krzyżacy

W wydanym przed rokiem „Pomocniku Historycznym” 1410 Grunwald słowo to konsekwentnie pisane było małą literą, mimo że według słowników pisze się wielką. Wprowadzono za to pisownię  „Zakon Krzyżacki”, choć powinno być „zakon krzyżacki”…

Manieryczne witam

Od jakiegoś czasu słowo to stało się ulubionym zwrotem rozpoczynania korespondencji e-mailowej. Internauci nie łączą go w żaden sposób z formułą grzecznościową związaną z przyjmowaniem kogoś w domu, tylko traktują je jako określenie neutralne,...