Miesięczne Archiwum: Maj 2011

Dlaczego Dania, ale: Duńczycy?

Nasi przodkowie, mając na myśli sąsiadów z północnego zachodu, posługiwali się słowem „Dunia” . Dlatego nazwano ich potem wyrazami zawierającymi rdzeń „Duń-“, do którego doszły przyrostki „-czyk” i „-czycy”

Przy pomocy, za pomocą

Zgodnie z tym, co podają wydawnictwa poprawnościowe (i dawne, i nowe), pierwsze wyrażenie należy zasadniczo łączyć z istotami żywymi (ludzie, zwierzęta), drugiego zaś używać wówczas, gdy ma się na myśli przedmiot czy narzędzie służące...