Miesięczne Archiwum: Maj 2011

Michał, ty masz coś o wiele cenniejszego…

Michał, ty masz coś o wiele cenniejszego…

– Michał, ty masz coś o wiele bardziej cenniejszego… (Maja Sablewska do Michała Szpaka („X Factor”, TVN 24, 29 maja 2011 r.) O poprawności językowej Maja Sablewska ma marne pojęcie. Jeśli chciała użyć złożonej...

Dlaczego Dania, ale: Duńczycy?

Nasi przodkowie, mając na myśli sąsiadów z północnego zachodu, posługiwali się słowem „Dunia” . Dlatego nazwano ich potem wyrazami zawierającymi rdzeń „Duń-„, do którego doszły przyrostki „-czyk” i „-czycy”

Przy pomocy, za pomocą

Zgodnie z tym, co podają wydawnictwa poprawnościowe (i dawne, i nowe), pierwsze wyrażenie należy zasadniczo łączyć z istotami żywymi (ludzie, zwierzęta), drugiego zaś używać wówczas, gdy ma się na myśli przedmiot czy narzędzie służące...

Ranne zostały 32 osoby…

– W wypadku autobusu miejskiego w Warszawie rannych zostało 32 osoby… (Marcin Żebrowski, TVN 24, ,„Wstajesz i wiesz”, 15 maja 2011 r.) W liczebnikach wielowyrazowych o formie orzeczenia decyduje ostatni składnik, a więc prezenter...

Zszedłeś

Zszedłeś

– Cieszę się, Michał, że trochę zeszłeś na ziemię, aczkolwiek faktycznie to wykonanie było kiepskie…(Maja Sablewska, TVN, „X Factor”, 1 maja 2011 r.). Kompromitujące uchybienie językowe osoby występującej w roli jurora i oceniającej innych...