Miesięczne Archiwum: Marzec 2011

Ból, dawniej też bol

Gdyby istniał dzisiaj w polszczyźnie nie wyraz „ból”, tylko „bol”, prezydent nie popełniłby rażącego błędu ortograficznego, napisałby „jednoczymy się w bolu”. Nie byłoby wpadki i wstydu…

Pełnoletniość, pełnoletność

Dawniej była w obiegu wyłącznie forma „pełnoletność”, gdyż mówiło się „letny człowiek”. Dzisiaj częściej używa się formy “pełnoletniość” zawierającej głoskę „ń” w członie drugim, ponieważ jest przymiotnik „pełnoletni”

Kakao

Nieodmienianie tego rzeczownika jest dość nienaturalne. Może więc dopuścić powoli do użytku odmianę „kakaa”, „kakau”, „z kakaem”, „w kakau”?

Wyjść za mąż

Ów zwrot jest reliktem dawnych konstrukcji, w których rzeczowniki rodzaju męskiego miały biernik równy mianownikowi. Należą też do nich np. powiedzenia„na miły Bóg”, „być z kim za pan brat” i rozkaźnik „na koń! “

U spowiedzi, u komunii

W polszczyźnie mówionej dopuszcza się do użytku powiedzenie „być na spowiedzi”, „być do spowiedzi”, ale nie „być w spowiedzi”…