Miesięczne Archiwum: Styczeń 2011

Czas na tą książkę w piśmie

Postać biernika „tę” jest dziś niewątpliwie fleksyjnym archaizmem, wyjątkiem, pozostałością po dawnej, rzeczownikowej deklinacji zaimkowej. Nie ma sensu się przy niej upierać…

Popaduje

Słowo to funkcjonuje w polszczyźnie ogólnej, uważa się je za poprawne i nie można go zastępować określeniem „pada”

Wniwecz

Pisownia łączna i rozłączna wyrażeń przyimkowych sprawia trudność niejednemu użytkownikowi polszczyzny. Ale po to wymyślono słowniki ortograficzne, żeby w razie wątpliwości do nich zaglądać. Niestety, nie wszyscy zaglądają…

Wykupywać

Dawniej w słownikach podawano wyłącznie tę formę, ale dzisiaj za dopuszczalny uznaje się czasownik „wykupować”, bo przecież mówi się i pisze „kupować”…