Czas na tą książkę w piśmie

Postać biernika „tę” jest dziś niewątpliwie fleksyjnym archaizmem, wyjątkiem, pozostałością po dawnej, rzeczownikowej deklinacji zaimkowej. Nie ma sensu się przy niej upierać…

Popaduje

Słowo to funkcjonuje w polszczyźnie ogólnej, uważa się je za poprawne i nie można go zastępować określeniem „pada”

Wniwecz

Pisownia łączna i rozłączna wyrażeń przyimkowych sprawia trudność niejednemu użytkownikowi polszczyzny. Ale po to wymyślono słowniki ortograficzne, żeby w razie...

Bobym

– Żyję, mając świadomość, że odejście może być szybsze, niż pewnie bym chciał, ale nie myślę o tym w każdej...

Wykupywać

Dawniej w słownikach podawano wyłącznie tę formę, ale dzisiaj za dopuszczalny uznaje się czasownik „wykupować”, bo przecież mówi się i...