Roczne Archiwum: 2011

Nazwy jednostek wojskowych

Nazwy jednostek wojskowych

Kiedy związki taktyczne wojska piszemy dużą literą, a kiedy małą? Chodzi o sytuację, gdy nie ma jednostka nazwy własnej. Czyli: 20 dywizja piechoty czy 20 Dywizja Piechoty? Słyszałem, że od plutonu do pułku piszemy małymi...

Mówić i gadać

Są to czasowniki o tym samym znaczeniu, ale takie, które należą do dwóch stylów językowych. „Dogadać się”, „dogadywać się” mają ciągle jedynie statut potoczności…

Ograć

Słowo to upodobali sobie ostatnio dziennikarze sportowi w zupełnie nowym znaczeniu. Taki neosemantyzm jest ujemnie nacechowany i nie bardzo nadaje się do tekstów pisanych…

Witamy Szanownych Państwa

Między przymiotnikiem „szanowni” i rzeczownikiem „państwo” zachodzi związek rządu, tzn. pierwszy przyjmuje formę pluralną, mimo że łączy się z rzeczownikiem l. poj. rodzaju nijakiego.

Przed wyborami i po wyborach

Nie należy skracać wyrażeń zawierających przyimki o różnej rekcji, czyli mówić i pisać „przed i po wyborach”, „za i przeciw karze śmierci”, „na i pod stołem” itp.

Jestem na tak

Jestem na tak

Moją wątpliwość budzi używanie dwóch określeń, które wydają mi się niepoprawne. Zdaje się, że ich popularność zaczęła się wraz z emisją pewnego telewizyjnego programu muzyczno-rozrywkowego. Chodzi mi o „Jestem na tak’’ i „Jestem na...

Vis-à-vis

Wydawało się, że to znane francuskie wyrażenie używane jest we właściwym znaczeniu i nie sprawa trudności przy wymawianiu.  A jednak sprawia…