Mówić i gadać

Są to czasowniki o tym samym znaczeniu, ale takie, które należą do dwóch stylów językowych. „Dogadać się”, „dogadywać się” mają ciągle jedynie statut...

Ograć

Słowo to upodobali sobie ostatnio dziennikarze sportowi w zupełnie nowym znaczeniu. Taki neosemantyzm jest ujemnie nacechowany i nie bardzo nadaje się...

Witamy Szanownych Państwa

Między przymiotnikiem „szanowni” i rzeczownikiem „państwo” zachodzi związek rządu, tzn. pierwszy przyjmuje formę pluralną, mimo że łączy się z rzeczownikiem...

Jestem na tak

Moją wątpliwość budzi używanie dwóch określeń, które wydają mi się niepoprawne. Zdaje się, że ich popularność zaczęła się wraz z...

Vis-à-vis

Wydawało się, że to znane francuskie wyrażenie używane jest we właściwym znaczeniu i nie sprawa trudności przy wymawianiu.  A jednak...

Walenciak

– Miał być trójskok – wybory prezydenckie, samorządowe, parlamentarne. Za każdym razem SLD miał rosnąć. Tak by teraz, jesienią, mieć...