Miesięczne Archiwum: Listopad 2010

Aquapark

Każdy, kto choć trochę liznął łaciny, wie, ze słowo to wymawia się [akwapark], a nie [akupark]…

Muzeum, liceum (akcent)

Akcentowanie owych wyrazów na pierwszej sylabie nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ zarówno w greckich formach, jak i w łacińskich przycisk pada na drugą zgłoskę od końca. A jednak jest niezwykle częste…

Anulacja

Z punktu widzenia słowotwórstwa owej formie nie da się niczego zarzucić. Utworzono ją poprawnie przyrostkiem „-acja” od podstawy łacińskiego czasownika„annullare” ( „anul-” +  „-acja”). Ale nieco razi, gdyż przyzwyczailiśmy się do słowa„anulowanie”, przez lata będącego...

Szwedzki stół

Nazwa ta funkcjonuje w polszczyźnie od lat w znaczeniu ‘jedzenie i picie do woli’,  ale jest określeniem jedynie zwyczajowym. Przymiotnik „szwedzki” informuje o tym, że chodzi o sposób podawania potraw, napojów i kosztowania ich...