Miesięczne Archiwum: Październik 2010

My, Polacy czy My Polacy?

Z zasad interpunkcji nie wynika, by człon stojący w jakiejś konstrukcji zdaniowej po zaimku koniecznie trzeba było wydzielać przecinkami. Ale można to robić…

Keczup

Słowo to weszło do polszczyzny już w latach 60. jako hybryda fonetyczno-graficzna. Niektórzy pytają, dlaczego nie postawiono wtedy na formę „keczap” i dlaczego dzisiaj uważa się ją za błędną…

Golonka

Niektórzy posługują się formą to „golonko”, ale nie jest ona poprawna w polszczyźnie ogólnej. Można ją tolerować jedynie jako regionalizm…

Nysianie, kęcianie

Tak powinny brzmieć zgodnie z zasadami słowotwórczymi nazwy mieszkańców Nysy i Kęt. Tymczasem oni sami mówią i piszą o sobie inaczej: „nysanie” , „kęczanie”…