Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2010

Mieszkaniec Szczecinka

Niektóre słowniki podają formę „szczecinczanin”, ale jest też „szczecinecczanin” i podobno mówią tak sami mieszkańcy…

Słać i ścielić łóżko

Nowszą postacią czasownika „słać”, czyli „ścielić”, posługiwało się tak wiele osób, że w końcu uznany został za dopuszczalny w polszczyźnie ogólnej

Mleć i mielić

Dzisiejsza norma dopuszcza już potocznie formę „mielić”. Ale jeszcze pół wieku temu należało mówić i pisać wyłącznie „mleć”

Ambicjoner

Słowo to  wymyślono dlatego, że we współczesnej polszczyźnie nie znajdziemy innego określenia na ‘człowieka z wybujałą ambicją’. Nasi przodkowie znali takie słowo, a nawet dwa: „ambicjant” i „ambitnik”