Żeż i zróbżeż

Do warszawskiego lokalu wchodzi krakowianin i mówi do barmana: „Dajże tonik!”. Barman podaje mu… żeton do automatu do gier. Zdumienie...

Mieszkaniec Szczecinka

Niektóre słowniki podają formę „szczecinczanin”, ale jest też „szczecinecczanin” i podobno mówią tak sami mieszkańcy…

Słać i ścielić łóżko

Nowszą postacią czasownika „słać”, czyli „ścielić”, posługiwało się tak wiele osób, że w końcu uznany został za dopuszczalny w polszczyźnie ogólnej

Niewzięcie

– Lecz jednocześnie trawiący poetę ból winy z powodu nie wzięcia udziału w walkach powstańczych rozniecał żarliwą miłość do ojczyzny, potęgował...

Oboje – obaj, obydwaj

– Oboje jesteśmy z Poznania – powiedział członek Zarządu TVP Paweł Paluch do Zenona Laskowika podczas wręczania mu Grand Prix Festiwalu Opole 2010...

Mleć i mielić

Dzisiejsza norma dopuszcza już potocznie formę „mielić”. Ale jeszcze pół wieku temu należało mówić i pisać wyłącznie „mleć”

Mnie to się przyda

– Wszystkim to się przyda: tobie, mi, telewidzom… (Robert Kantereit,  „Dzień dobry, TVN”, TVN, 7 września 2010 r.) Wieloletni dziennikarz...

Na skutek decyzji

– Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla zarzucają władzom miasta i powiatu, że w skutek ich decyzji zostali zalani (napis na scrollu w programie...

Ambicjoner

Słowo to  wymyślono dlatego, że we współczesnej polszczyźnie nie znajdziemy innego określenia na ‘człowieka z wybujałą ambicją’. Nasi przodkowie znali...