Miesięczne Archiwum: Sierpień 2010

Piekarnictwo

Współczesna norma językowa aprobuje ów wyraz. Oznacza on ‘dział przemysłu spożywczego zajmujący się wypiekiem pieczywa, ciast’

O błędnym okresie czasu

Wyrażenie to powszechnie uważa się za wręcz podręcznikowy przykład pleonazmu, czyli tzw. masła maślanego, tzn. określenia, w którym drugi wyraz niepotrzebnie powtarza część znaczenia wyrazu pierwszego

Wczasy

Słowo to ma etymologicznie związek z rzeczownikiem „wczas”, który funkcjonował w polszczyźnie mniej więcej do połowy XIX w. Pierwotnie rozumiano je jako ‘wygody’