Pośliz(g)nąć się

Niewątpliwie formy z cząstką „-zn-” są wtórne, najprawdopodobniej powstały wskutek uproszczenia fonetycznego trudnej do wymówienia grupy spółgłosek „-zgn-”, co z...

Zachwyt nad

– Twój zachwyt do Polski znamy… (Wojciech Mann, „Szansa na sukces”, TVP 2, 22 maja 2010 r.). Tak powiedział znany...

Obejrzeć i oglądnąć

Choć czasowniki „oglądnąć”, „zaglądnąć” i inne są regularnymi odpowiednikami dokonanymi czasowników niedokonanych „oglądać”, „zaglądać”, wciąż bywają w starannej polszczyźnie kwestionowane....

„Bożociałowy”?

– Sądzę, że weekend bożocielny będzie lepszy, jeśli chodzi o pogodę (rysownik Henryk Sawka, „Wstajesz i wiesz”, TVN 24, 16...

Konopie, konopi (nie: konopii)

To rzeczownik rodzimy, którego temat kończy się miękką spółgłoską wargową, podlegający zasadom gramatyki historycznej w przeciwieństwie do wyrazów pochodzenia obcego...