Miesięczne Archiwum: Marzec 2010

Ostracyzm

Słowo to nazywa sytuację, kiedy wyklucza się z towarzystwa lub środowiska kogoś, kto się czymś naraził, kto postąpił niegodnie

Trywialny

Od dziesiątków lat słowniki i poradniki językowe podają, że ów przymiotnik znaczy ‘ordynarny, wulgarny, nieprzyzwoity, prostacki, będący w złym guście’, a nie: ‘banalny, oczywisty’…

Ukamien(i)ować

Za poprawną wciąż uchodzi forma z twardym „n”, ale wydaje się, że czas najwyższy dopuścić też do użytku czasownik „ukamieniować”, gdyż w oczywisty sposób kojarzy się on Polakom z „kamieniem”…