Wziąłem

Istnieje historycznojęzykowe wytłumaczenie, dlaczego chłopcy i mężczyźni muszą używać takiej właśnie formy…

Rozumiem

Czasownik „rozumieć” (a także „umieć”) odmieniał się kiedyś inaczej. W I os. l. poj. mówiło się (ja) „rozumieję”. Ale później...

Piłsudski

Nazwisko to zostało utworzone nie według polskich zasad słowotwórstwa i pisowni, ale reguł języków wschodniosłowiańskich. Dlatego pisze się „-dski”, a...