Protokół

Może nie byłoby dzisiaj kłopotu, jak powinno się mówić i pisać: „(tego) protokołu” czy „(tego) protokółu”, gdyby kiedyś upowszechnił się...

Trzech Króli

Przed wiekami głoska „l” w słowie „król” była miękka, stąd końcówka „-i” w dopełniaczu l. mn. Kiedy „l” stwardniało, „król”...